De coronacrisis heeft bij de voedselbank in Eindhoven nog geen toename van het aantal aanvragen teweeggebracht. De voedselbank hielp vorig jaar 650 gezinnen aan in totaal 31.844 voedselpakketten. In 2019 klopten 643 gezinnen aan voor in totaal 31.721 pakketten.

De voedselbank schrijft in het jaarverslag over 2020 dat het moeilijk te voorspellen valt of meer mensen zich dit jaar zullen aanmelden vanwege de pandemie. Ook stelt de voedselbank vast dat onderzoek heeft uitgewezen dat nog lang niet alle mensen zich melden die voor hulp in aanmerking komen. Het aantal mensen met een minimuminkomen en schulden stijgt wel in Eindhoven.

De Eindhovense voedselbank kreeg vorig jaar van de gemeente 78.000 euro subsidie. Daarnaast kwam er voor 77.696 euro aan particuliere giften binnen. Bedrijven, kerken, instellingen en sportclubs doneerden in totaal 134.120 euro.

De totaalwaarde van de vorig jaar uitgedeelde pakketten bedraagt 950.000 euro. De gemiddelde waarde van een pakket is ongeveer 30 euro. De voedselbank in Eindhoven levert ook door aan negen andere collega-instellingen in de regio, voor een kleine 500.000 euro. De totaalwaarde van de geleverde gratis noodhulp komt hiermee op bijna 1,5 miljoen euro.

Klanten voedselbank blijven twee maanden langer dan in 2019

Uit het jaarverslag blijkt dat klanten van de voedselbank gemiddeld ongeveer vijftien maanden lang een beroep blijven doen op de voedselpakketten. Dat is twee maanden langer dan in 2019.

Onder de 650 gezinnen die vorig jaar werden geholpen, waren 357 eenpersoonshuishoudens. Het gaat in totaal om 1.382 mensen, onder wie 491 kinderen jonger dan achttien jaar. De nieuwe aanmelders komen vooral uit de leeftijdscategorie van 30 tot en met 49 jaar.

Redenen om zich aan te melden waren onder meer zonder inkomen zitten in afwachting van een uitkering, hoge schulden, werkloosheid en/of scheiding in combinatie met een hypotheek en restschuld of geen inkomen omdat er geen recht bestaat op uitkering. Dat laatste speelt net name bij zzp'ers.