De bouw van de eerste 450 woningen op het voormalige Campinaterrein in Eindhoven begint zeker vijf maanden later. Dat komt doordat de gemeenteraad van Eindhoven het bestemmingsplan niet voor de zomervakantie kan behandelen.

Ontwikkelaar BPD roept de raad op het plan alsnog in juni of juli vast te stellen zodat de bouw van de woningen nog dit jaar kan beginnen. Nu staat de behandeling van het plan in september op de agenda. Daarna moet nog de bouwvergunning worden aangevraagd waardoor de vertraging ontstaat.

Dat schrijft directeur Erik Leijten van BPD in een brief aan de gemeenteraad. "Zowel BPD als de ambtenaren hebben hard gewerkt om het bestemmingsplan klaar te krijgen. Dat is in negen maanden gelukt, een korte tijd voor zo'n omvangrijk plan. Dat blijkt dan verloren tijd en energie omdat de raad het te druk heeft om het plan te behandelen. Dat is geen verwijt, maar een constatering. En het ergert ons wel. Vandaar de brief die gezien moet worden als een oproep om het samen op te lossen."

In mei werd duidelijk dat de gemeenteraad te veel onderwerpen op het bordje heeft liggen. Alles behandelen zou tot te grote druk op de nu al te lange vergaderingen leiden. Onder meer het voorstel om lachgas te verbieden op straat is daarom ook uitgesteld.

'Blijven zoeken naar mogelijkheden om zaken op agenda te zetten'

Voorzitter Marco van Dorst van de agendacommissie van de raad zegt het ook te betreuren dat dit soort woningbouwplannen nu blijft liggen. "We blijven zoeken naar mogelijkheden om toch zaken op de agenda te zetten, tot de laatste dag voor de vergadering."

Of dat in dit geval soelaas kan bieden, durft hij niet te zeggen. Het plan voor het Campinaterrein is namelijk nog niet vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en dus ook niet aan de gemeenteraad aangeboden, zegt Van Dorst. Volgens Leijten hebben ambtenaren aangegeven dat er geen ruimte is op de agenda van de raad.

In deze vergaderronde van de raad is het plan in ieder geval niet opgenomen. Deze week is een extra vergadering, net als op dinsdag 15 juni. Daar staan voorstellen op die dinsdag 22 juni in de raad komen. De ronde van juli is voorbehouden aan twee onderwerpen: de jaarrekening over 2021 - met een overschot van zo'n 40 miljoen - en de kadernota met de uitgangspunten voor het beleid voor het komende jaar. Dan staan normaal gesproken geen 'gewone' voorstellen, zoals bestemmingsplannen, op de agenda.