Werkloze Eindhovenaren die al langer een bijstandsuitkering ontvangen, kunnen binnenkort een premie van 1.500 euro tegemoetzien als ze een baan vinden. De zogenoemde uitstroompremie moet de bijstandontvangers stimuleren om op zoek te gaan naar betaald werk. De financiële prikkel gaat de gemeente naar schatting 760.000 euro per jaar kosten.

De premie is een belangrijke pijler van een plan van PvdA-wethouder Yasin Torunoglu om het voor circa zesduizend bijstandsgerechtigden makkelijker en aantrekkelijker te maken om aan de slag te gaan.

Uit een enquête die de gemeente heeft gehouden onder inwoners in de bijstand, blijkt dat maar de helft gelooft dat ze meer geld overhouden als ze gaan werken. De werklozen die denken dat werken niet loont, wijzen op regelingen, huurtoeslag die ze kwijtraken door een betaalde baan, kinderopvang en reiskosten die gemaakt moeten worden.

De helft van de premie zal worden uitgekeerd als een baan met halfjaarcontract is afgedwongen. De andere helft betaalt de gemeente als dat half jaar voorbij is. Voor parttime werk denkt de gemeente aan een gedeeltelijke premie. De exacte voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt.

De premie is vrij te besteden. Voor kosten die direct te maken hebben met de aanvaarding van werk, zoals de eerste reiskosten en kinderopvang, wil de gemeente nog eens een budget van 100.000 euro beschikbaar stellen.