Eindhovense sportclubs krijgen in september 500 euro extra subsidie van de gemeente om tijdens de Nationale Sportweek extra activiteiten te organiseren. Het bedrag is bedoeld om de clubs in de coronacrisis een steuntje in de rug te geven in hun zoektocht naar nieuwe leden.

De Nationale Sportweek is sinds 2017 de jaarlijkse aftrap van het nieuwe sportseizoen. Clubs organiseren gedurende tien dagen activiteiten waarbij Eindhovenaren kunnen kennismaken met sport. Volgens de gemeente Eindhoven is dat dit jaar extra belangrijk omdat mensen door de coronacrisis minder zijn gaan bewegen.

De gemeente verwacht dat veel beperkingen in september niet meer gelden en ziet de sportweek als een ideaal moment om de clubs een impuls te geven. "Het enthousiasmeert, brengt partijen bij elkaar en vergroot de zichtbaarheid en bekendheid van sporten", aldus het college in een brief aan de gemeenteraad. Wat ook meespeelt, is dat Eindhoven voor het tweede jaar op rij de gaststad voor de Nationale Sportweek is en daarmee het landelijke boegbeeld van het evenement.

In de nieuwe sportvisie van de gemeente is als doel opgenomen het aantal kinderen dat lid is van een sportvereniging te laten groeien naar 70 procent. De eenmalige subsidie van 500 euro moet hiervoor een aanjager zijn. De doelstelling is dat dertig sportverenigingen nieuwe activiteiten opzetten om driehonderd (potentiële) nieuwe leden te bereiken.

Eindhoven stelt maximaal 15.000 euro beschikbaar

Met de subsidieregeling hoopt de gemeente verenigingen het laatste zetje te geven om mee te doen aan de Nationale Sportweek. "Veel sportverenigingen ervaren dit als een moeilijke periode vanwege de beperkingen door corona. Het organiseren van extra activiteiten brengt kosten met zich mee en dat kan voor verenigingen net nu een drempel zijn om mee te doen. Vandaar de financiële prikkel om ze te ondersteunen." Clubs die ondersteuning willen, kunnen zich melden bij de sportregisseurs van de gemeente.

Voor de subsidieregeling stelt de gemeente maximaal 15.000 euro beschikbaar. Als de dertig beoogde clubs minder geld nodig hebben, kunnen er meer verenigingen een beroep doen op de subsidiepot. De regeling zal achteraf geëvalueerd worden. Daarbij wordt ook gekeken of verenigingen veel nieuwe leden hebben weten te werven.