Studentenorganisaties, jongerenafdelingen van politieke partijen en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) voerden dinsdag actie op het Stadhuisplein in Eindhoven. De groeperingen willen de Eindhovense politiek op andere gedachten brengen wat betreft de regels voor kamerverhuur en woningsplitsing.

De gemeenteraad behandelt dinsdagavond een voorstel van wethouder Yasin Torunoglu (Wonen) over illegaal verhuurde kamerpanden. Torunoglu wil de overgangsperiode voor de regels tot eind dit jaar verlengen om uit te kunnen zoeken welke kamerverhuurders zonder vergunning in aanmerking komen voor legalisering.

Bewoners van wijken waar de leefbaarheid onder druk staat en een deel van de gemeenteraad hebben bezwaar tegen dat voorstel. Dat zou immers de illegale verhuurders bevoordelen en de overlast vergroten.

De huidige regels zorgen er volgens de actiegroepen voor dat er minder studentenhuizen en minder kamers zullen zijn in Eindhoven. Zij vinden dat de gemeente de regels juist moet versoepelen. Zij benadrukken dat studenten en verenigingen van onschatbare waarde zijn voor de stad.

Het aantal beschikbare woningen neemt af, terwijl het aantal studenten toeneemt. Daar kan ook het Convenant Studentenhuisvesting niet tegenop bouwen, vrezen de demonstranten. Volgens die afspraken moeten er tot 2028 in ieder geval 2.840 studenteneenheden bij komen.