Het talud bij de ingang van het station Eindhoven Strijp-S is maandagochtend ontdaan van de oorspronkelijke begroeiing en opnieuw ingezaaid. Met water, zaad, mest, kiemversnellers en lijm is een groene laag aangebracht die ervoor moet zorgen dat de zaadjes op hun plaats blijven liggen op het schuine talud.

De oorspronkelijke wildbegroeiing bij het station Strijp-S moest weg, omdat die veel onderhoud vergde. De begroeiing bestond voornamelijk uit gras en struiken die kort gehouden moesten worden om de zichtlijnen open te houden. Onderhoud op zo'n schuine en vrij steile helling is moeilijk. De groene laag die er nu ligt, maakt binnenkort plaats voor inheemse bloemen en kruiden die in de omgeving passen.

Het gaat om het talud bij de ingang van het station aan de kant van de Achtseweg-Zuid. ProRail en NS hebben voor hydroseeding (ook wel zaaien met water genoemd) gekozen omdat het duurzaam is. Het mengsel van bloemen en kruiden zorgt voor biodiversiteit en ziet er mooier uit dan gras of stenen. Daarnaast is het onderhouds- en milieuvriendelijk.

Hydroseeding wordt steeds vaker toegepast in Nederland. Op taluds, maar ook op geluidswallen, vliegvelden, sportparken, golfbanen, slootkanten en bermen. Het is een vorm van erosiepreventie, omdat de kiemversnellers zorgen voor een snelle begroeiing. Ook in de wegenbouw wordt het veel gebruikt.

Of meer taluds in de regio Eindhoven een duurzaam laagje krijgen, kon ProRail nog niet zeggen.