De gemeente Eindhoven wil een nul-emissiezone binnen de ring in 2030 om het centrum stapsgewijs uitlaatgasvrij te maken. Hiermee is de gemeente op 1 januari 2021 gestart.

De komende jaren gaat de gemeente Eindhoven zorgen voor meer schone lucht in de binnenstad. Daarnaast komt er binnen de ring meer ruimte voor groen en meer ruimte om te wandelen, fietsen en verblijven.

Sinds 1 januari 2021 mogen alleen vrachtwagens vanaf emissieklasse 4 de milieuzone binnenrijden. Dat geldt ook voor autobussen en touringcars. De periode tot 1 mei 2021 is een overgangsperiode. Daarna wordt er bekeurd als voertuigen niet aan de nieuwe eisen voldoen.