Eindhoven gaat in de komende maanden aan de slag om de achterstanden weg te werken die kinderen hebben opgelopen door de sluiting van scholen en voorscholen. Circa 700.000 euro aan onderwijsbudget zal nog voor de zomervakantie worden gebruikt om vooral taalachterstanden weg te poetsen.

Wethouder Stijn Steenbakkers (Onderwijs) heeft dat woensdag aangekondigd. Steenbakkers zegt dat in het wekelijkse crisisoverleg van de gemeente met de kinderopvang en scholen steevast onderwijsachterstand als een van de allergrootste zorgen wordt genoemd. "Vooral taalachterstand komt prominent naar voren", zegt hij.

Eindhoven loopt met de aanpak vooruit op de verdeling van in totaal 8,5 miljard euro die demissionair minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) drie weken geleden aankondigde voor de bestrijding van leerachterstanden door de coronacrisis.

Waar het geld precies terechtkomt, is nog niet bekend. Steenbakkers hoopt dat voor de zomer duidelijk is waar de Eindhovense scholen op kunnen rekenen, zodat er in juni en juli een plan voor na de zomervakantie opgesteld kan worden.

Begeleiding peuters op voorscholen

Bijna de helft van het budget (300.000 euro) zal worden gebruikt om extra pedagogisch medewerkers in te zetten op de 67 voorscholen in Eindhoven, die circa negenhonderd kwetsbare peuters begeleiden. De kinderen dreigen met een taalachterstand te beginnen aan de basisschool. Kinderopvangorganisaties kunnen daarom een beroep doen op de gemeente.

De Evangelische Basisschool Online krijgt extra geld voor taalonderwijs voor kinderen uit het buitenland. En T+huis krijgt alsnog subsidie voor taallessen voor basisschoolkinderen in Oud-Woensel en Woensel-Zuid. Twee basisscholen hebben zich inmiddels aangemeld.

Ook de Trudo Weekendschool voor de oudste basisschoolkinderen en brugklassers krijgt alsnog subsidie. En het budget voor de Zomerschool is verhoogd, omdat ook dit jaar extra aanmeldingen worden verwacht.

De wethouder heeft ook geld opzij gelegdvoor een kleine attentie voor alle kinderdagverblijven en scholen voor hun inzet in de turbulente coronatijd. Hoe het cadeautje eruitziet en wanneer het kan worden bezorgd, is nog niet bekend.