Bewoners van de Stationsweg en bezoekers van terrassen aan het Stationsplein in Eindhoven hoeven niet bang te zijn dat ze na de bouw van drie hoge torens bij het station Eindhoven Centraal weggeblazen worden. Volgens de gemeente is er alles aan gedaan om windhinder tegen te gaan.

Last van valwinden door de bouw van District-E, met zijn torens van 170, 120 en 100 meter, is een van de zorgen die verschillende insprekers melden in hun bezwaren. In totaal zijn twintig reacties op het bestemmingsplan binnengekomen. Met name van omwonenden, maar ook van andere inwoners van Eindhoven.

Volgens de gemeente heeft ontwikkelaar Amvest er alles aan gedaan om overlast tegen te gaan en zijn de zorgen niet terecht. Het definitieve plan wordt op 9 maart besproken in de gemeenteraad.

Eerder werd al bekend dat Amvest zich houdt aan de nieuwste, strengere regels van de gemeente Eindhoven voor windhinder. Daarbij mag op de begane grond weinig tot geen overlast ontstaan. Uitgebreid onderzoek in de windtunnel van de TU/e heeft tot maatregelen geleid die hinder moeten voorkomen.

Daarvoor zijn de torens onder meer verwisseld - de hoogste staat nu het dichtst bij het spoor - en is de basis verbreed, waardoor er minder valwinden zijn. Uit de reactie van de gemeente op de bezwaren blijkt dat er ook verticale en horizontale schermen aangebracht worden. De gemeente belooft bovendien dat er nog extra beplanting komt om overlast tegen te gaan.