Na een forse daling van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering de afgelopen jaren, zijn het er in Eindhoven inmiddels weer 6515, evenveel als in 2018. Een rechtstreeks gevolg van corona, zo denkt de gemeente die zorgen heeft over een verdere stijging de komende maanden.

Die zorgen zijn niet zo vreemd want inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen kosten de gemeente veel geld. Zo'n 14.500 euro voor de uitkering zelf en daar komt nog eens een kleine 3.000 euro aan gemeentelijke kosten bovenop. Bijvoorbeeld voor de begeleiding om mensen weer aan werk te helpen.

In vergelijking met het begin van de coronacrisis heeft Eindhoven zo'n 290 mensen meer in de bijstand. Dat kost de gemeente zo'n vijf miljoen euro per jaar extra. Kosten waarvoor de gemeente overigens wel deels gecompenseerd wordt door het rijk.

De eerste piek van nieuwe bijstandsaanvragen zag de gemeente in maart en april. Destijds waren het vooral jongeren met een oproep- of nulurencontract. Bijvoorbeeld werknemers in de horeca die hun inkomsten compleet zagen wegvallen. Een deel van deze jongeren werd overigens snel weer aan werk geholpen en sinds mei bleef het aantal mensen met een bijstandsuitkering vrij stabiel.

Tozo-uitkeringen

Tot eind december want de afgelopen weken ziet de gemeente wel weer een opvallende stijging. Volgens Yvonne Bieshaar, directeur van het sociaal domein in Eindhoven, zou dit een voorbode kunnen zijn voor een verdere stijging de komende periode.

Dat er in de coronacrisis niet nog veel meer mensen in de bijstand zijn beland, is volgens Bieshaar mede te danken aan de zogeheten Tozo-uitkeringen die zelfstandig ondernemers (zzp'ers) konden aanvragen. Een uitkering om ze tegemoet te komen in de vaste lasten. "Maar er komt een moment dat de overheidssteun stopt en dan is het de vraag of mensen niet alsnog in de bijstand terecht komen", aldus Bieshaar dinsdagavond bij een presentatie aan de gemeenteraad.

Meer zzp'ers naar Voedselbank

De directeur zag nog een aantal andere opvallende ontwikkelingen. Recent een flinke stijging van het aantal mensen dat gebruik maakt van de Voedselbank bijvoorbeeld. "Ook hier melden zzp'ers zich meer", aldus Bieshaar. Opvallend is volgens haar ook dat het aantal mensen met schulden niet zozeer toeneemt maar dat de gemiddelde schuld waarmee mensen zich melden fors hoger is.

Een verklaring volgens Bieshaar is mogelijk dat zelfstandig ondernemers door corona snel in grote financiële problemen zijn geraakt. "Dan denk ik aan taxichauffeurs die een dure leaseauto rijden maar de inkomsten volledig zagen wegvallen. Dan loopt het snel op." Voor het komende half jaar verwacht Bieshaar een verdere toename van het aantal mensen met schulden.