Het Eindhoven Museum in de Genneper Parken wil snel stappen zetten met de uitbreidingsplannen. Eind januari wordt een keuze gemaakt over welke van twee plannen verder wordt uitgewerkt.

Vonk, zoals het nieuwe museum gaat heten is een uitbreiding van het huidige Prehistorisch dorp. De bedoeling is dat het museum ongeveer het dubbele aantal vierkante meters krijgt zodat er ook ruimte komt voor een collectie met Eindhovense historische stukken die nu nog in een depot staan.

De voorkeur van veel betrokkenen is om het museum uit te breiden op de locatie waar nu nog rijschool Leeuw aan de Boutenslaan zit. Ook omdat deze variant de natuur in de Genneper Parken het minst aantast. Het is volgens de initiatiefnemers dan zelfs mogelijk extra meters groen toe te voegen ten opzichte van de huidige situatie.

Het tweede scenario voorziet in een uitbreiding op de plek waar nu de Dahliatuin is gevestigd. Eerder was ook een derde scenario in beeld; een uitbreiding aan de kant van het Ton Smitspark. Deze variant stuitte echter op teveel verzet.

Of het eerste scenario haalbaar is mede afhankelijk van of de gemeente een andere locatie vindt voor de rijschool. Volgens Ward Rennen, directeur van het Eindhoven Museum, is het zelfs mogelijk dat er een soort combinatie van de twee scenario's wordt gekozen.

Directeur: 'Gaan uit van 8 miljoen euro met cofinanciering 1 miljoen'

Oorspronkelijk was er voor Vonk een investering van 10,5 miljoen euro begroot, inclusief 7 miljoen euro uit de Regio-envelop van het Rijk voor Brainport. Door de coronacrisis is een cofinanciering van 3,5 miljoen euro volgens Rennen niet realistisch.

"We gaan nu uit van 8 miljoen euro met dus een cofinanciering van 1 miljoen euro. Enkele dure projecten, waaronder een ondergronds labyrint zijn geschrapt uit de plannen. Maar daar komen ook dingen voor terug. Anders maar nog steeds spectaculair zo vinden wij", aldus Rennen.

Vonk mikt op ongeveer honderdduizend bezoekers per jaar. Nu trekt het Prehistorisch dorp ruim de helft, maar dat museum is maar zeven maanden per jaar open. Vonk zal het hele jaar open zijn en het totale aantal bezoekers per dag zal naar verwachting dus niet veel hoger zijn.