De gemeente Eindhoven stelt vanwege de coronacrisis een aangepast plan op om het midden- en kleinbedrijf extra te steunen. Dit gebeurt in samenspraak met onder meer de mkb-vereniging en Brainport Innovation.

Zo worden onder meer de precariorechten (belasting voor onder andere terrassen, luifels en gevelreclame) voor horecaondernemers over 2020 kwijtgescholden en zal het treffen van betalingsregelingen met de gemeente ook versoepeld verlopen.

Ook zullen de niet-uitgegeven gelden voor evenementen en andere gemeentelijke projecten in het afgelopen jaar toegevoegd worden aan de budgetten van 2021. Om ondernemers verder te ondersteunen worden ook projecten uit de toekomst naar voren gehaald.

De mkb-vereniging Eindhoven verzocht de gemeente ook de Onroerende Zaken Belasting (OZB) voor ondernemers niet te verhogen in 2021, maar daar kan volgens wethouder Stijn Steenbakkers niet in tegemoet gekomen worden. "Dit zijn inkomsten die de gemeente echt nodig heeft. De grootste financiële steun moet vanuit de landelijke overheid komen en wij kunnen proberen daar zoveel mogelijk aan te ondersteunen."

Ook het psychologische aspect van de coronacrisis wordt in de gesprekken tussen mkb-vereniging en gemeente aangesneden. Iets wat volgens voorzitter Jan van den Hoff niet moet worden onderschat. "Het gebrek aan perspectief weegt voor veel ondernemers op emotioneel niveau bijna even zwaar als financieel."

Van den Hoff probeert zich tijdens die laatste loodjes hard te maken voor een 'mkb-voucher'. "De ondernemer weet zelf het beste waar hij behoefte aan heeft. Nu er bijvoorbeeld verslaglegging gedaan moet worden voor de NOW- of Tozo-regeling kan de ondernemer daar met een voucher van bijvoorbeeld 2.000 tot 10.000 euro lokaal hulp bij inschakelen." De mkb-vereniging hoopt halverwege januari onderzoek te kunnen doen naar de mogelijkheden daarvan.

Correctie: Eerder werd in dit bericht vermeld dat de precariorechten voor horeca over 2021 worden kwijtgescholden, maar het gaat om precariorechten over 2020.