De ongelukkige val van Eindhovenaar Leo Vreeswijk op de gloednieuwe buitentrap naar het Inwonersplein van het Eindhovense Stadhuis is geen reden voor de gemeente om in te grijpen.

De 78-jarige Vreeswijk ging half oktober hard onderuit op de buitentrap naar de kelder van het Stadhuis. Op de nieuwe trap met lange en ondiepe treden ging het mis. Vreeswijk brak vier ribben en liep schaafwonden op.

Het stadsbestuur zegt na vragen uit de gemeenteraad dat de buitentrap voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit en aan de richtlijnen die in het handboek staan voor de toegankelijkheid van openbare plekken. Bij het ontwerp is verder rekening gehouden met internationale regels.

Ook de adviezen van het Platform Gehandicapten Eindhoven zijn overgenomen. Bezoekers die de trap onhandig vinden kunnen bovendien de hellingbaan voor rolstoelers gebruiken, aldus de gemeente.

Er zijn verder geen andere incidenten bij de gemeente bekend. Tijdens een controle van twee dagen is geconstateerd dat ook andere bezoekers zonder problemen de trap afdalen. Tijdens de twee controledagen maakten vierhonderd bezoekers gebruik van de trap.

Over de nieuwe binnentrap naar het Inwonersplein maakte de gemeente eerder al bekend dat die wel zal worden vervangen. De trap voldoet weliswaar ook aan de eisen en richtlijnen, maar veroorzaakte meerdere struikelpartijen. Eind december is er een nieuwe trap met treden van reguliere afmeting. De vervangingskosten bedragen 41.000 euro.