De stichting die in Eindhoven jarenlang controleerde of gebouwen, evenementen en het openbaar vervoer goed toegankelijk zijn voor gehandicapten stopt ermee. Het Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE) heeft niet genoeg ervaren vrijwilligers meer en het werk is te veeleisend geworden.

In goed overleg met de gemeente Eindhoven is besloten dat de activiteiten worden beëindigd en de stichting wordt opgeheven.

Wat de gemeente gaat doen om toch te controleren dat gehandicapten volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving is nog niet bekend. Ouderenpartij 50PLUS heeft daar dinsdag vragen over gesteld aan het Eindhovense college van burgemeester en wethouders.

"Het is zoals het is", zucht voorzitter John Bloemers van PGE. Hij legt uit dat het Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven steunde op twee betaalde deeltijders en de ervaring van zo'n 25 vrijwilligers uit de kwetsbare doelgroep.

Door ziekte en overlijden is de groep vrijwilligers kleiner geworden terwijl het werk steeds professioneler werd. De gemeente stelde steeds strengere eisen aan de jaarlijkse subsidie (119.000 euro).

Voorzitter PGE: 'Coronacrisis is extra complicatie'

De voorzitter noemt de coronacrisis als extra complicatie. PGE wil ruim tweehonderd plekken per jaar controleren. "Maar publieke gebouwen en winkels zijn dicht of zitten niet op onze controles te wachten. Ook kunnen vrijwilligers niet meer samen op stap, omdat afstand niet te bewaken is als de een de rolstoel van de ander moet duwen."

PGE voerde niet alleen controles uit, maar behandelde ook klachten en beheerde een databank met gecontroleerde plekken. Sinds 2019 werd ook een prijs uitgereikt aan het Eindhovense evenement dat het beste scoorde op toegankelijkheid voor mindervaliden.

Voor de twee betaalde krachten en de groep vrijwilligers is het einde van PGE een domper, maar Bloemers zegt dat zij beseffen dat de stichting op een dood spoor zit.

Eindhoven kan niet zonder het werk dat PGE leverde, denkt Bloemers. De gemeente is verplicht om te rapporteren hoe er voor een samenleving wordt gezorgd waar iedereen kan meedoen.

PGE is nog met de gemeente in gesprek over een oplossing. De huidige vrijwilligers van de stichting zijn bereid om mee te denken en mee te werken aan een alternatief.