Commandanten of artsen die een rol hebben gespeeld in de klokkenluidersaffaire op vliegbasis Eindhoven, worden niet vervolgd. Er zijn geen aanwijzingen voor strafbare feiten, ze zijn verjaard of niet ernstig genoeg, zo laat het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag weten.

Klokkenluider en piloot Victor van Wulfen had vorig jaar en dit jaar een lange reeks aangiften ingediend bij het OM. Hij beschuldigde onder meer voormalig leidinggevenden en artsen van valsheid in geschrifte, meineed, smaad en laster, maar een zaak komt er dus niet.

Van Wulfen laat het er niet bij zitten en wil de aanklager met een verzoek aan het gerechtshof in Arnhem dwingen om alsnog een strafzaak te beginnen. Tegen twee officieren van justitie heeft hij bovendien aangifte gedaan wegens corruptie omdat ze feiten zouden hebben verdraaid bij de beoordeling van zijn aangiften. Ook heeft hij een klacht ingediend bij de top van het OM.

Van Wulfen deed onder meer aangifte tegen de vliegerarts die zonder consult een psychische stoornis noteerde in zijn medisch dossier. Ook deed hij aangifte tegen de defensiearts die jaren later fouten maakte bij het corrigeren van de vervalsing. Toenmalig squadroncommandant Edwin Swenger kreeg het verwijt dat hij onder ede heeft gelogen over de wijziging van het medisch dossier.

OM doet niets met aantijgingen

De vervalsing van het medisch dossier is volgens de aanklager verjaard. De defensiearts die de fouten wilde corrigeren heeft zich mogelijk bezondigd aan valsheid in geschrifte en schending van haar beroepsgeheim maar de aanklager komt tot de conclusie dat ze dat zonder opzet heeft gedaan.

Voor de beweerde leugens en smaad of laster door commandant Swenger bestaat volgens het OM onvoldoende verdenking. Van Wulfen trok jaren geleden aan de bel over diverse veiligheidsincidenten op de Eindhovense luchtmachtbasis. Hij was destijds piloot op een transportvliegtuig.

Alle procedures zijn voor Van Wulfen de opmaat naar een schadeclaim, nadat hij in 2017 zelf ontslag nam.