Vanaf december worden de groenbakken in Eindhoven nog maar eens in de maand geledigd. Die maatregel, die op proef loopt tot en met februari volgend jaar, moet zorgen voor een besparing van 65.000 à 69.000 euro.

Cure en de gemeente Eindhoven hebben hiertoe eerder dit jaar besloten. In de drie wintermaanden wordt namelijk veel minder groenafval aangeboden en het is niet efficiënt om halfvolle bakken te legen.

Het halveren van de inzamelingsfrequentie wordt nu nog niet permanent ingevoerd, dat zal eventueel pas gebeuren als uit een evaluatie van de proef volgend jaar positieve resultaten naar voren komen.

Het te verwachten bespaarde bedrag is slechts een zeer gering deel van de totale kosten van afvalverwerking in Eindhoven, zo'n 25 miljoen euro. Mocht de maatregel ook in de komende jaren worden uitgevoerd, dan wordt de besparing in de afvalstoffenheffing doorberekend aan de Eindhovenaren, aldus een woordvoerster van de gemeente.

Verbranden

Het financieel voordeel voor de burger zal echter gering zijn, gelet op de totale kosten die gemoeid zijn met de afvalverwerking. Kosten die de afgelopen jaren alleen maar fors zijn gestegen, onder meer omdat het verbranden van restafval duurder werd.