De meerderheid van de Eindhovense gemeenteraad wil een onafhankelijk onderzoek dat aangeeft of de Eindhovense bibliotheek een bijdrage kan leveren in de aanpak van laaggeletterdheid en het brengen van meer verbinding in de wijken.

Is er de afgelopen jaren niet té fors bezuinigd op de bibliotheek? Dat vraagt PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers zich af. Hij wijst erop dat Eindhoven per inwoner veel minder uitgeeft aan de bieb dan andere steden. In steden zoals Tilburg en Groningen is volgens hem bovendien flink geïnvesteerd om bibliotheken een belangrijke rol in de stad te geven. Dat zou volgens Raaijmakers ook in Eindhoven kunnen. Bijvoorbeeld als het gaat om de hulp voor 10 procent van de inwoners die laaggeletterd is en een grote groep Eindhovenaren die moeite heeft om te werken met computers. Ook wat betreft de bestrijding van eenzaamheid zou de bieb volgens het raadslid een rol kunnen spelen.

Dependance weer dicht

De bibliotheek werd de afgelopen jaren fors gekort op subsidie van de gemeente. De instelling besloot daarop om de wijkfilialen te sluiten, veel personeel te ontslaan en ook het aanbod van de bieb in de Witte Dame te verschralen. Anderhalf jaar geleden werd in Winkelcentrum Woensel nog de dependance Expeditie E geopend maar deze week maakte directeur Albert Kivits bekend dat deze begin 2022 weer de deuren zal sluiten omdat er geen extra subsidie komt en de kosten stijgen. Tussen de bibliotheek en de gemeente loopt nog een rechtszaak over het korten op de subsidie.

Raaijmakers kreeg dinsdag bij de behandeling van de begroting ruime steun voor zijn oproep waarvoor de raad uit eigen middelen maximaal 10.000 euro beschikbaar wil stellen. Eind maart volgend jaar zou een werkgroep dan met een advies moeten komen over hoe de bibliotheek van de nabije toekomst eruit moet komen te zien. Ook de samenwerking met kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven moet onderdeel zijn van het onderzoek.

huiskamer van de wijk

Directeur Kivits heeft wel oren naar het onderzoek. Volgens hem zou de bieb een veel grotere rol kunnen pakken maar moet er dan wel extra geld komen. Een terugkeer van de oude wijkbibliotheek ziet Kivits niet gebeuren. "Ik denk dan eerder aan een soort huiskamer van de wijk waarmee Amsterdam en Rotterdam aan de weg timmeren. Een plek waar mensen een boek kunnen lenen maar ook terecht kunnen voor hulp bij lezen, schrijven, huiswerk en advies over werk." Of extra subsidie de sluiting van de dependance in Woensel nog kan voorkomen, kon Kivits dinsdag niet zeggen. "We hebben wel heel veel reacties gehad op ons besluit. In korte tijd heeft de bieb daar een flinke schare trouwe bezoekers opgebouwd."