De pabo scoort goed en dat is goed zichtbaar in de aanmeldcijfers bij Fontys. De groei bedraagt maar liefst 33,4 procent ten opzichte van vorig studiejaar.

Het gaat bij Fontys om de Hogeschool Kind en Educatie en De Nieuwste Pabo. Fontys schat in dat dat onder meer te maken heeft met een verbreding van het opleidingsaanbod. Dit studiejaar werden maar liefst drie nieuwe opleidingsvarianten geïntroduceerd, namelijk Pabo-ALO, Pabo Jonge Kind Specialist en Pabo University Psychologie.

Het imago van de leraar basisonderwijs zit de afgelopen jaren flink in de lift. De coronacrisis heeft deze opmars nog eens extra versterkt. Het aantal nieuwe inschrijvingen voor zowel de voltijd- als deeltijdopleiding om leraar in het basisonderwijs te worden bij Fontys steeg dit studiejaar van 572 naar 769. De aanmeldingen voor de verkorte zijinstroomtrajecten liggen in lijn met die van voorgaand jaar.

De stijging is in lijn met de landelijke ontwikkeling waar de toename 33,5 procent bedraagt.