In de regio Zuidoost-Brabant krijgen meer dan 45.000 ouderen van 73 tot en met 79 jaar dit najaar een oproep om zich bij de huisarts te laten inenten tegen pneumokokken.

Aanvankelijk was het de bedoeling om alle zestigplussers om de vijf jaar te laten inenten. "Het vaccin werkt ongeveer vijf jaar", verklaart Hans van Vliet, hoofd vaccinaties bij het RIVM. "Zo zouden alle ouderen voortdurend beschermd zijn."

De Gezondheidsraad heeft nu echter geadviseerd eerst de groep 70 tot en met 79-jarigen in te enten, te beginnen met de oudsten binnen deze groep. Er is voor deze leeftijdsgroep gekozen vanwege het verhoogde risico op een ernstiger ziektebeeld bij pneumokokkeninfectie of besmetting met het coronavirus.

Omdat het vaccin nog niet voldoende beschikbaar is, zijn nu eerst de 73-plussers aan de beurt. Mensen van 80 jaar en ouder komen niet in aanmerking, omdat de werkzaamheid van het vaccin afneemt met het vorderen van de leeftijd.

Een woordvoerder van ouderenbond KBO-PCOB laat weten de leeftijdsgrens te respecteren. "Wel pleiten we ervoor dat onderzoeken waarbij gekeken wordt naar bescherming van 80-plussers ook doorgaan. Verder pleiten we voor goede communicatie."

De pneumokok is een bacterie die door niezen en hoesten wordt verspreid. Wie de bacterie bij zich draagt, hoeft daar geen last van te hebben. Maar vooral jonge kinderen, zestigplussers en mensen met een verminderde weerstand kunnen er ernstig ziek van worden.