In Eindhoven heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in september een transport met meer dan duizend illegale gasflessen onderschept.

De lading was afkomstig uit Turkije en had België als eindbestemming. In Eindhoven werd de verzameling gasflessen echter onderschept. De aangetroffen flessen waren gevuld met een zwaar gefluoreerd broeikasgas. De totale uitstoot van deze verzameling gevonden gasflessen, met het zogeheten R404a gas, is gelijk aan dat van bijna 5.500 huishoudens.

Om zulke gefluoreerde gassen te mogen vervoeren, moet een importeur beschikken over twee zaken: een Europese registratie en er moest een quotum worden toegewezen. De importeur beschikte over geen van beide, waardoor de ILT hem heeft gedwongen de goederen af te geven.

Langzaamaan reduceren

Dergelijke broeikasgassen hebben een groot effect op de opwarming van de aarde. In Europees verband is namelijk afgesproken om deze gassen langzaamaan te reduceren. Dit jaar moet de uitstoot worden verminderd tot 63 procent, volgend jaar tot 45 procent en in 2030 tot 21 procent ten opzichte van de situatie in 2015.