De woonlasten in Eindhoven gaan komend jaar in totaal met gemiddeld 4,7 procent omhoog. Dat is iets hoger dan aanvankelijk de bedoeling was omdat met name de kosten van het inzamelen van afval hoger uitvallen dan verwacht.

Afvalinzamelaar Cure heeft de handen meer dan vol heeft aan de grote hoeveelheden 'bijzetafval' in de stad. "Dat naast afvalcontainers geplaatste afval ophalen kost vanzelfsprekend extra geld. En die rekening komt bij de Eindhovenaren zelf terecht", aldus Stijn Steenbakkers (CDA), waarnemend wethouder van financiën.

"De afspraak met de gemeenteraad is immers dat afvalinzameling kostendekkend moet zijn. Daarom berekenen we die kostenstijging door", aldus de tijdelijke vervanger van wethouder Marcel Oosterveer, die door oogproblemen uit de running is. "Het zou mooi zijn als de Eindhovenaren zich daar ook bewust van werden, en voor veel minder bijzetafval zouden zorgen."

OZB

Een ander belangrijk onderdeel van de woonlasten, de onroerendezaakbelasting (ozb), stijgt volgend jaar gemiddeld met 1,6 procent, zo blijkt uit de Eindhovense gemeentebegroting voor komend jaar. Het stadsbestuur heeft die woensdag aan de gemeenteraad aangeboden. De komende maand wordt de begroting besproken door de raad.

De begroting staat verder voor een belangrijk deel in het teken van de coronacrisis, en dan met name in het dempen van de effecten van die crisis. Eerder werd al bekend dat het stadsbestuur 15 miljoen euro uittrekt om de financiële gevolgen van die crisis op te vangen voor sportclubs, verenigingen, buurthuizen en culturele instellingen in de stad.

10 miljoen euro

Steenbakkers deelde woensdag mee dat het college van burgemeesters en wethouders nu ook 10 miljoen euro opzij heeft gezet om Eindhovenaren die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt en/of werkloos zijn geworden te helpen. Dat geld is bedoeld om die mensen weer aan het werk te helpen en om er armoede en schuldproblemen mee aan te pakken.

Verder stopt het gemeentebestuur meer dan 4 miljoen euro in het verbeteren van de aanpak en werkwijze in het sociaal domein, de gemeentelijke afdeling zorg en welzijn. Daarnaast is er ook nog geld over om te investeren in de lange termijn, aldus Steenbakkers, omdat het stadsbestuur de afgelopen tweeënhalf jaar extreem zuinig is geweest.

"Eindhoven staat aan de vooravond van een schaalsprong. Dat vraagt om investeringen in de toekomst van de stad, bijvoorbeeld in Internationale Knoop-XL in het stationsgebied", zegt hij. "Daar gaan we nu werk van maken, door vanaf dit jaar structureel minimaal een half miljoen euro opzij te zetten. Door met die bedragen leningen af te sluiten, kunnen we straks jaarlijks tientallen miljoenen euro's in de stad gaan investeren."