Het Ouderen Appèl Eindhoven (OAE) wil weten of en in hoeverre de gemeente Eindhoven voorbereid is op het toenemende aantal werklozen en armen. Vanwege de coronacrisis lijkt het onvermijdelijk dat een hoop mensen werkloos raken.

Het Ouderen Appèl Eindhoven schrijft maandag dat voor de coronacrisis al sprake was van onder meer stijgende kinderarmoede. Volgens de partij zal die ontwikkeling door de crisis alleen maar harder gaan.

Omdat de werkloosheid harder stijgt dan ooit gemeten en omdat vooral laagopgeleide jongeren worden geraakt, acht het OAE de kans groot dat de gemeente straks met een reusachtige groep werkloze armen zit. Behalve voor laagopgeleide jongeren zijn de perspectieven voor flexwerkers en zzp'ers ook niet goed.

Volgens de fractie kan het daardoor niet anders dan dat er veel mensen aanspraak gaan maken op een bijstandsuitkering. Het OAE wil daarom weten hoe de gemeente anticipeert op de komende economische crisis.

Daarnaast wil de fractie weten hoe de gemeente voorkomt dat de jonge generatie laagopgeleiden bekend wordt als 'lockdown generation' - een generatie die blijvend in de armoede terechtkomt omdat de aansluiting met de arbeidsmarkt is verloren.