Cultuur Eindhoven heeft de adviezen voor cultuursubsidies bekendgemaakt. Bij de laatste subsidieronde van het jaar ziet Urban Dansdagen zijn aanvraag alsnog gehonoreerd.

Onder meer de modetentoonstelling From Scratch, die jaarlijks tijdens de Dutch Design Week te zien is, Eindhoven Maker Faire en Urban Dansdagen kregen een positief advies van de commissie.

Urban Dansdagen diende ook bij de vorige subsidieronde een aanvraag in. Die werd toen niet gehonoreerd. Cultuur Eindhoven heeft tijdens deze subsidieronde het advies gegeven om organisator Sample Culture het bedrag van bijna 30.000 euro alsnog toe te kennen.

Het project 'Je kunt me gerust een geheim vertellen' van theatergezelschap Matzer over dementie, krijgt het hoogste bedrag: iets meer dan 45.000 euro.

De commissie die zich vanuit Cultuur Eindhoven over de aanvragen boog, is positief over de weerbaarheid van de aanvragers die het moeilijk hebben tijdens de coronacrisis.

Wel vindt de instelling dat organisaties in de culturele sector beter de behoefte van het publiek zouden moeten onderzoeken, zodat ook de 'vraagkant' beter in beeld komt. Ook mag er volgens Cultuur Eindhoven meer aandacht aan de thema's duurzaamheid en inclusiviteit worden besteed.