De Internationale School Eindhoven (ISE) kan gaan uitbreiden. De gemeente stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor de uitbreiding van het schoolgebouw.

De uitbreiding is nodig omdat er momenteel meer leerlingen op de school zitten dan het gebouw aankan.

Nu de financiering is toegezegd, kan worden begonnen met het schetsen van het nieuwe gebouw. De uitbreiding moet plaats gaan bieden aan vierhonderd leerlingen. De verwachting is namelijk dat de school de komende jaren gaat groeien tot vijftienhonderd leerlingen.

Volgens de planning kan het nieuwe gebouw in augustus 2022 in gebruik genomen worden.