De gemeente gaat een snelheidsmeter neerzetten die goed weggedrag beloont aan de Frankrijkstaat in Breda, ter hoogte van basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad.

De snelheidsmeter moet goed weggedrag belonen door geld in een spaarpot te doen als bestuurders zich aan de maximumsnelheid houden. Dit bedrag wordt vervolgens geïnvesteerd in een voorziening in de wijk die ten goede komt aan de kinderen in de buurt.

De meter wordt in de Frankrijkstraat neergezet, omdat daar de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur vaak wordt overschreden. Die situatie wil de gemeente met het introduceren van de goed-gedragmeter beëindigen.

De snelheidsmeter is een initiatief van provincie Noord-Brabant.