De kans op een koopwoning in Eindhoven is voor een alleenstaande met een modaal inkomen zeer klein. Uit gegevens van De Hypotheker blijkt donderdag dat 1,8 procent van het woningaanbod in Eindhoven beschikbaar is voor deze inkomensgroep.

Het beperkte woningaanbod voor mensen met een modaal inkomen is een landelijke trend. Vooral in grote steden is er weinig aanbod voor deze groep woningzoekenden.

"Door de coronacrisis lijkt het erop dat de omstandigheden zijn veranderd. Het woningaanbod groeit iets doordat beleggers terughoudender zijn geworden en minder expats zich begeven op de woningmarkt.", meldt Wilma van der Sterre van De Hypotheker in Eindhoven.

Consumenten met een modaal inkomen profiteren niet van die ontwikkeling, zegt Van der Sterre. "Het is daarom cruciaal dat voldoende wordt geïnvesteerd in doorstroming op de woningmarkt en in de woningvoorraad, onder meer door nieuwbouw in een betaalbare prijsklasse te stimuleren."