Het Ouderen Appèl wil dat er minder goederentreinen giftige stoffen over het spoor van Eindhoven vervoeren. Het zou gevaarlijk zijn en overlast veroorzaken voor omwonenden. Daarom heeft de politieke partij vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Uit onderzoek van nieuwspartner Studio040 bleek vorig jaar dat op sommige trajecten 3,5 keer meer wagons met gevaarlijke stoffen over het regionale spoor reden dan is voorgeschreven.

In het stadsdeel Tongelre reden bijna 18.850 wagons met brandbare stoffen door dichtbebouwd woongebied. Bij het vervoer van deze vloeistoffen en gassen is sprake van explosiegevaar en dat baart het Ouderen Appèl zorgen.

Naar aanleiding van de berichtgeving van Studio040 diende de partij met steun van DENK in 2019 een motie in om een einde te maken aan de grote hoeveelheid goederentreinen die door Eindhoven rijden.

Een wethouder en de burgemeester deelden de zorgen van de politieke partijen en lieten weten dat regelmatig met de veiligheidsregio en het ministerie werd overlegd om tot een oplossing te komen.

Nog meer wagons dan volgens de overheid veilig is

Volgens het Ouderen Appèl rijden er inmiddels echter vijf keer zoveel wagons met gevaarlijke stoffen als volgens de overheid veilig is. De partij wil dan ook weten wat het college heeft gedaan om dit te stoppen.

Zo stelt het Ouderen Appèl vragen over hoe vaak is overlegd, welke maatregelen zijn genomen en welke informatie over de voortgang is doorgegeven aan de omwonenden en de gemeenteraad.