Universiteitsfonds Eindhoven (UFE) schenkt 250.000 euro aan drie TU/e-wetenschappers die onderzoek doen naar snellere en goedkopere detectietechnieken voor het coronavirus en andere virussen, meldt de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) donderdag.

Het UFE krijgt het geld van oud-studenten van de TU/e. Het universiteitsfonds vindt het onderzoek van de wetenschappers belangrijk omdat de huidige testtechnologie "verre van perfect" is.

"Er zijn nog geen testen die snel en betrouwbaar uitsluitsel geven of iemand antigenen in zijn bloed heeft en dus besmet is. Ook is er sterke behoefte aan handzame tests die snel kunnen aantonen of iemand antistoffen in het bloed heeft, en dus besmet is of is geweest", laat de universiteit weten.

Henk Kivits, voorzitter van het fonds, is blij dat het onderzoek met dit geld bekostigd kan worden. "Een van onze hoofddoelstellingen is om giften van alumni te koppelen aan onderzoeksprojecten op het gebied van gezondheid. Zeker nu is er een acute noodzaak om initiatieven tot bloei te laten komen die helpen het coronavirus in te dammen."

De resultaten van het onderzoek moeten over drie tot zes maanden bekend worden. De technologie wordt volgens de universiteit breed toepasbaar. Zo is de testtechnologie behalve bij het coronavirus ook inzetbaar bij eventuele toekomstige pandemieën.