Schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, maatschappelijke partners en de gemeente Eindhoven hebben afspraken vastgelegd om de kansengelijkheid van kinderen op scholen te verbeteren. De gemeente trekt in totaal ruim 1,2 miljoen euro uit voor het initiatief.

Die afspraken staan in de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Daarin is vastgelegd dat de partijen beginnen met een proef van verlengde schooldagen, waaraan zeven scholen in eerste instantie deelnemen.

De extra kosten die deelnemende scholen moeten maken, worden betaald met het vrijgemaakte geld. Daarmee kunnen de scholen een "laagdrempelig en toegankelijk" aanbod van naschoolse opvang samenstellen. Zo kunnen scholen zich richten op huiswerkbegeleiding maar ook juist op sport of cultuur. Ook wordt er extra geld geïnvesteerd om taalachterstanden bij peuters te voorkomen.

Het geld dat de gemeente reserveert voor de aanpak wordt uitgespreid over een periode van vier jaar, van 2021 tot en met 2024. Voor dit jaar wordt er 230.000 euro vrijgemaakt voor het project.