Het SER-advies (Sociaal-Economische Raad) om subsidies op biomassacentrales af te bouwen, heeft geen invloed op hoe de gemeente Eindhoven naar de energiebron kijkt, zo laat het stadsbestuur maandag weten.

In Eindhoven staan twee biomassacentrales. Eén is in bezit van de gemeente en de andere van warmtebedrijf Ennatuurlijk. De centrales worden gebruikt voor opwekking van elektriciteit en stadsverwarming.

De gemeente laat weten biomassa als transitiebrandstof te zien; de brandstof is nodig om Eindhoven van het aardgas te krijgen. Daarnaast was de gemeente al bezig met onderzoek naar alternatieve bronnen om biomassa geleidelijk mee te vervangen.

De afbouw van subsidies voor biomassa kan er volgens het stadsbestuur wel voor zorgen dat de overgang naar andere energiebronnen sneller plaatsvindt. Van een sluiting van een of beide centrales is geen sprake.

Volgens de SER is biomassa in de toekomst voornamelijk nodig als grondstof voor materialen en in de chemie, waardoor het minder gebruikt moet worden voor energieopwekking.