Eindhoven gaat onderzoeken of een totaalverbod op consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling van 2021 naar 2022 wenselijk is. Dat schrijven de burgemeester en wethouders.

Het onderzoek wordt in de eerste helft van volgend jaar gedaan. Daarin worden de ervaringen van komende jaarwisseling meegenomen. Op basis van de onderzoeksresultaten neemt het stadsbestuur een besluit.

Het is volgens de burgemeester en wethouders nog te vroeg om komende jaarwisseling stappen te zetten richting een algeheel vuurwerkverbod. Zo is er bijvoorbeeld onvoldoende capaciteit om dit te kunnen handhaven.

Verder benadrukt het stadsbestuur dat er eerst uitvoerig overleg moet plaatsvinden met inwoners, politie, Openbaar Ministerie (OM) en randgemeenten.

Zwaar vuurwerk eerder al verboden door Rijk

Het kabinet besloot eerder om voor de komende jaarwisseling zwaar vuurwerk, knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. Er geldt dus nog geen algeheel vuurwerkverbod. Gemeenten kunnen lokaal wel aanvullende regels invoeren. Een algeheel verbod binnen de gemeentegrenzen is daarbij mogelijk.

Eindhoven kent op dit moment geen vuurwerkvrije zones. Wel is er tijdens de komende jaarwisseling een meldpunt voor vuurwerkoverlast.