Het aantal stageplaatsen en leerwerkplekken voor beveiligers in de regio Eindhoven loopt terug, meldt het Summa College vrijdag. Vanwege de coronacrisis hebben grote werkgevers, zoals Eindhoven Airport, momenteel minder beveiligers nodig.

Vooral bbl-studenten merken de terugloop in het aantal beschikbare leerwerkplekken. Dat zijn studenten die een opleiding naast hun werk doen.

"De afgelopen periode zijn de contracten van zestien mensen die een bbl-opleiding doen, niet verlengd", meldt een woordvoerder van het Summa College.

De problemen lijken vooralsnog niet onoverkomelijk volgens het Summa College. "Wij hebben gelukkig een groot netwerk. Voor tien van de zestien studenten hebben we op die manier weer een nieuwe werkgever gevonden. Voor zes mensen zijn we nog op zoek naar een oplossing", aldus de woordvoerder.

Bol-studenten hebben minder last van de terugloop. Zij volgen een opleiding binnen het Summa College en lopen daarnaast stage om ervaring op te doen. Voor deze studenten zijn er nog wel voldoende plekken te vinden.

"Er was voor de coronacrisis eigenlijk een overvloed aan vraag naar mensen die stage wilden lopen. Die is nu afgenomen, maar er zijn nog steeds voldoende plaatsen voor studenten", stelt de woordvoerder.

Ook is er een terugloop in het aantal aanmeldingen voor de bbl-opleiding beveiliging. "Dat komt waarschijnlijk omdat er minder mensen worden aangenomen. Vaak is het zo dat mensen zonder diploma met hun werkgever afspreken dat als ze in dienst gaan, ze ook beginnen met een opleiding bij ons. Uit die hoek krijgen we nu ongeveer een kwart minder aanmeldingen."