De schuldhulpverlening en armoedebestrijding van de gemeente Eindhoven laat te wensen over. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Purpose, dat donderdag is vrijgegeven.

Volgens het onderzoek is het beleid van de gemeente gebaseerd op "ongeschreven" regels, op regels die "gefragmenteerd" zijn, of wel per organisatie en per geval kunnen verschillen. Ook zijn regels gebaseerd op verouderde documenten.

Volgens het rapport ontbreekt het aan een verzameling van beleidsmatige doelstellingen. Ook zijn er geen meetpunten opgenomen in het beleid.