Een aantal voorzieningen in de Genneper Parken moet verdwijnen om plaats te maken voor natuur. Dat stelt de Eindhovense natuurbehartiger Trefpunt Groen in een plan dat als leidraad moet gaan dienen bij de toekomstige inrichting van het park.

In het toekomstige park is wat Trefpunt Groen betreft niet langer plek voor het IJssportcentrum, het Berkenhuisje, rijschool De Leeuw, de gemeentewerf aan de Charles Roelslaan en de zogenoemde Graanschuur.

Deze voorzieningen zijn niet langer passend of hebben hun oorspronkelijke functie inmiddels verloren. Ook stelt het Trefpunt voor om de weilanden achter de manege, met uitzicht op de High Tech Campus, terug te geven aan de natuur.

Trefpunt Groen maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van de Genneper Parken op de langere termijn. De komst van genoemde voorzieningen in het park hebben de natuur de afgelopen jaren flink aangetast, stelt de natuurbehartiger. Bovendien wordt dezelfde natuur nog eens bedreigd door de voorgenomen groei van de High Tech Campus en die van de rest van de stad.

Om het park ook voor toekomstige generaties te behouden, is een trendbreuk nodig om de verstedelijking van de Genneper Parken te stoppen en de natuur te herstellen, zo valt te lezen in de analyse. Behalve het verdwijnen van genoemde voorzieningen zet Trefpunt Groen ook in op het aanleggen van heggen en houtwallen en het verbeteren van het leefgebied voor bepaalde vogelsoorten.