Metropoolregio Eindhoven wil in 2030 zeker 2 terawattuur aan duurzame energie opwekken. Dat blijkt uit het eerste concept van de Regionale Energiestrategie die verschillende gemeenten en waterschappen samen met de provincie Noord-Brabant hebben ontwikkeld.

Om dat doel te halen zijn er 50 tot 65 windmolens nodig. Het is de bedoeling dat dit in 2030 gerealiseerd is. Momenteel wordt er gewerkt om in de regio zo'n 0,7 terawattuur aan duurzame energie op te wekken.

Daarnaast wil de regio dat er zuiniger met stroom wordt omgegaan. Dat wil Eindhoven bewerkstelligen door gebouwen beter te isoleren en op meer plekken gebruik te maken van ledverlichting. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om meer zonnepanelen op daken van stallen en bedrijfspanden te installeren.

De komende tijd wordt het concept gedeeld met de gemeenteraden van de betrokken gemeenten, de leden van de Provinciale Staten en het bestuur van de waterschappen.

Het eerste concept-bod wordt 1 oktober ingediend bij het Rijk.