De gemeente Eindhoven gaat het ondersteuningsaanpak voor inwoners die in armoede leven en inwoners met schulden verbeteren. Daarbij richt de gemeente zich nadrukkelijk op preventie.

Vanwege de coronacrisis is een verbeterde ondersteuningsaanpak extra noodzakelijk. De gemeente verwacht namelijk een forse toename van het aantal mensen met financiële problemen.

De gemeente wil Eindhovenaren met schulden snelle en passende hulp aanbieden. Daarbij wordt samengewerkt met partners in de stad. De hulp is gericht op een duurzame oplossing met uitzicht op financiële zelfredzaamheid.

De visie en de bijbehorende doelen van de aanpak legt het college ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad, die hier op 9 juni 2020 een besluit over neemt.

Op korte termijn wil de gemeente onder meer de zorgpolis uitbreiden met een basisvariant waarmee die toegankelijker wordt voor mensen met een beperkt inkomen en een beperkte zorgvraag.