De waterleidingen in scholen en kinderopvang in eigendom van de gemeente Eindhoven zijn niet van lood. Ook kinderopvang Korein en scholenorganisaties SKPO en SALTO hebben geen loden waterleidingen.

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar vijf locaties die de gemeente zelf in eigendom heeft. Bij twee gebouwen, aan de Rector Baptistlaan 21 en Begoniastraat 15, is het leidingwater getest. "De uitkomst van dit onderzoek is dat de normen niet zijn overschreden. Het water is hygiënisch en betrouwbaar", schrijft het gemeentebestuur.

Niet alle panden bestemd voor onderwijs- en kinderopvang zijn in eigendom van de gemeente. Een deel is in eigendom van de besturen daarvan. De gemeente heeft geadviseerd om gebouwen die voor het jaar 1960 zijn gebouwd te controleren.

Woordvoerders van kinderopvang Korein en scholenkoepels SKPO en SALTO laten weten dat bij verschillende panden onderzoek is gedaan. Bij geen van deze gebouwen zijn loden leidingen aangetroffen.

Water uit loden leidingen heeft schadelijke bijwerkingen

Water drinken uit loden leidingen is slecht voor de gezondheid, met name voor kinderen tot en met zeven jaar en zwangere vrouwen. Als jonge kinderen te veel lood binnenkrijgen, kan dit leiden tot een lagere intelligentie en veranderingen in het gedrag.

Vooral zuigelingen die flesvoeding krijgen zijn kwetsbaar. Bij volwassenen kan een teveel aan lood leiden tot een hogere bloeddruk en nierproblemen.