De laboratoria van Biomedische en Scheikundige Technologie en NanoLab van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) hebben labjassen, overalls, laboratoriumbrillen, handschoenen en honderden liters ontsmettingsalcohol gedoneerd aan huisartsenposten en het Rode Kruis.

Door de coronacrisis is er een groot tekort aan deze spullen. De TU/e is tijdelijk gesloten en heeft deze spullen dus niet nodig. De TU/e was door de regionale huisartsenposten benaderd voor labuitrusting.

"Er bleek onder meer behoefte aan labjassen. Daarvan hadden we er nog bijna 200 hangen", zegt Moniek de Liefde-Van Beest van Biomedische Technologie. "Het is fijn dat we zo een steentje kunnen bijdragen."

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost had veiligheidsbrillen en laboratoriumhandschoenen nodig. In totaal had de universiteit nog zo'n 500 doosjes met handschoenen in verschillende maten en enkele tientallen veiligheidsbrillen.

Hoogleraar Scheikundige Technologie Kitty Nijmeijer kreeg de vraag binnen voor desinfectiemiddelen. Eerder deze week is zeshonderd liter ethanol en een paar honderd liter isopropanol door mensen van de TU/e eigenhandig naar het Rode Kruis gebracht. "Wij hebben alle vergunningen voor een dergelijk transport, dus dat lag voor de hand", aldus Nijmeijer.

De huisartsen hebben aangegeven dat de labjassen in principe weer terugkomen naar de TU/e als ze niet meer nodig zijn, maar De Liefde-Van Beest rekent daar niet echt op. "Het zou fijn zijn als we er nog terugkrijgen, maar het belangrijkste is dat we in de huidige noodsituatie op deze manier een bescheiden bijdrage kunnen leveren."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.