De gemeente Eindhoven stelt het innen van de gemeentelijke belastingen uit. Dat heeft het gemeentebestuur donderdag bekendgemaakt op een persconferentie waarin maatregelen omtrent de coronacrisis worden gepresenteerd.

Alle betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen die de gemeente over onderstaande belastingen heeft gestuurd aan ondernemers, worden opgeschort tot na 1 juli 2020. Over die periode rekent de gemeente geen extra rente.

Ondernemers en zzp'ers kunnen bij de gemeente uitstel van betaling krijgen voor onroerende zaakbelasting, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, rioolheffing, precario, reclame- en toeristenbelasting.

Wethouder Marcel Oosterveer benadrukt dat uitstel van het innen van de belastingen geen afstel betekent.

De definitieve aanslagen voor de toeristenbelasting over 2019 worden later verstuurd. De planning was dat deze in april zouden worden gestuurd, maar dit is uitgesteld naar eind juni 2020.

Het invorderen van de voorlopige aanslag van de toeristenbelasting over dit jaar, komt te vervallen. Deze stond gepland voor eind juni dit jaar. De gemeente kijkt de komende tijd hoe ze hiermee om zullen gaan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.