De vuurwerkschade in de gemeente Eindhoven was na de afgelopen jaarwisseling 33 procent groter dan vorig jaar. Het totale schadebedrag wordt tot nu toe geschat op 82.585 euro, blijkt uit cijfers van de gemeente.

Door (vuurwerk)vandalisme zijn zeven parkeerautomaten, veertien abri's, vijf speeltoestellen, zestien kolkdeksels, veertien verkeersborden, twee bruggen en 132 afvalbakken beschadigd.

De politie heeft dit jaar 72 incidenten geregistreerd. Dat zijn er vijftien meer dan na de vorige jaarwisseling. Deze stijging komt door onder andere overlastgevende jeugd en vernielingen van onder meer bushokjes en brievenbussen. De politie pakte tijdens de jaarwisseling negen mensen op. Vorig jaar verrichtte de politie vier aanhoudingen. De brandweer kreeg 29 meldingen, vorig jaar waren dit er veertig.

Afgelopen jaar is er ook geweld gebruikt tegen hulpverleners. Zo is een agent getrapt en zijn medewerkers van stadstoezicht door jongeren bekogeld met vuurwerk en stukken hout. Er zijn geen meldingen gedaan van agressief of geweld tegen brandweer- en ambulancepersoneel.

Bij het gemeentelijke meldpunt is er 2.100 keer overlast gemeld. Het grootste aantal meldingen kwam uit Stratum en Tongelre; uit het centrum kwam het kleinste aantal meldingen. 38 procent van de meldingen zijn gedaan voor aanvang van de legale verkoop van vuurwerk.

Gemeenteraad hoopt op landelijk verbod in plaats van lokale maatregelen

De gemeenteraad heeft een voorkeur voor een landelijk verbod in plaats van lokale maatregelen. Volgens de raad wordt de handhaafbaarheid moeilijk als de ene gemeente een verbod instelt en de andere niet, en is er dan "vuurwerktoerisme" te verwachten.

Wat handhaving betreft gaat de capaciteit van politie en stadstoezicht tijdens Oud en Nieuw voornamelijk naar het handhaven van de openbare orde in de stad. Dan blijft er niet voldoende capaciteit over om een vuurwerkverbod adequaat te handhaven.

Burgemeester en wethouders willen op basis van de ervaringen rond de afgelopen jaarwisseling en de komende besluitvorming over een landelijk verbod voor de zomer een concreet en afgestemd voorstel aan de raad doen over hoe Eindhoven om moet gaan met vuurwerk.