De herinrichting van de Vestdijk in de Eindhovense binnenstad valt in totaal 5,7 miljoen euro duurder uit dan aanvankelijk begroot. De gemeente moet niet 11,5, maar 17,2 miljoen euro uittrekken, meldt Eindhovens Dagblad donderdag.

Het gaat onder meer om extra kosten voor het schoonmaken van vervuilde grond, het verwijderen van asbest, personeel en het opgraven van archeologische vondsten. Vooraf was duidelijk dat de bodem was vervuild, maar tijdens de werkzaamheden bleek de vervuiling veel ernstiger dan gedacht. Ook het veiligstellen van historische vondsten in de grond nam langer in beslag dan verwacht.

Verantwoordelijk wethouder Monique List heeft de gemeenteraad daarom gevraagd of het budget voor de Vestdijk kan worden verhoogd. Als de gemeenteraad instemt met de extra bijdrage, dan gaan de laatste fases van de werkzaamheden bij de Hertogstraat in.

Op de vernieuwde Vestdijk is minder plek voor auto's en meer ruimte voor voetgangers, fietsers en terrassen. De vele bomen en groene bermen moeten de straat een nieuw aangezicht geven en de luchtkwaliteit verbeteren.