Het aantal misdrijven in Eindhoven is vorig jaar voor het eerst sinds 2012 toegenomen, blijkt uit jaarcijfers die de politie woensdag heeft gepubliceerd. Er werden vorig jaar ruim 18.000 misdrijven geregistreerd in de gemeente, tegenover ruim 17.000 in 2018.

In de stad werden voornamelijk veel meldingen gemaakt van mishandeling (1.023). Ook werden er veel meldingen gedaan van diefstal en inbraak in een woning (708) en bedreiging (632).

De afgelopen jaren is het aantal geregistreerde misdaden in Eindhoven afgenomen. In 2012 werden er nog zo'n 25.500 misdrijven geregistreerd in de gemeente. De jaren daarna daalde dit aantal naar ongeveer 25.200 in 2013, 22.600 in 2014, 21.700 in 2015 en 20.900 in 2016. In 2017 en 2018 namen de cijfers nog verder af naar 18.000 en 17.100.

Landelijk is het aantal misdrijven na een jarenlange daling ook weer toegenomen. Voor het eerst in 2012 is er een stijging te zien. In totaal werden er in 2019 in Nederland ruim 800.000 misdrijven geregistreerd.