Het Rijk, de provincie en de gemeenten Eindhoven en Veldhoven steken samen vijf miljoen euro in een onderzoek naar het verlichten van de verkeersdrukte op de randweg A2/N2.

Er wordt gezocht naar maatregelen die op korte termijn zijn te realiseren en direct effect hebben, zoals snelfietspaden of het verbeteren van de aansluitingen op de rijksweg.

De bereikbaarheid van de Brainportregio komt steeds verder onder druk te staan. Dat komt onder meer door het toenemend wegverkeer en de vele (woning)bouwprojecten.

Er wordt daarom gewerkt aan een totaalpakket aan maatregelen en bijbehorende financiering, die de regio beter bereikbaar moet houden. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor het openbaar vervoer.