Tussen de wijken Strijp-S en Strijp-T gaat voorlopig geen vaste verbindingsbrug komen, laat het gemeentebestuur van Eindhoven weten.

De lokale fractie van D66 had gevraagd of de brug die gebouwd was tussen de twee stadsdelen ten tijde van de Dutch Design Week kon blijven bestaan. Er is echter geen budget om de brug daadwerkelijk te laten staan.

"De verbinding van de genoemde gebieden zou zeker verbeteren indien het zogenoemde Strijps Bultje zou worden aangepast", zegt het stadsbestuur in een reactie. Het Strijps Bultje is een viaduct dat over de Zwaanstraat loopt, waardoor het daaronder rustiger is voor lokaal verkeer. Er zijn binnen de gemeenteraad al eerder wensen geuit om het viaduct te verlengen.

De tijdelijke brug kon zonder vergunning dertig dagen blijven staan. Als de brug langer zou blijven staan, is een omgevingsvergunning noodzakelijk. "Voor het handhaven van de brug is geen budget, terwijl bij het handhaven van de brug rekening dient te worden gehouden met aanzienlijke kosten", vervolgt de gemeente.

"Nog los van het feit dat voor een langjarig gebruik ook andere bouw- en verkeersveiligheidsrichtlijnen gelden, achten wij het financieel niet haalbaar om deze brug voor onbepaalde tijd te handhaven." De gemeente laat weten in de toekomst wel open te staan voor het aanleggen van een permanente verbinding.