In Eindhovense wijken komen nieuwe strengere regels om overlast door woningsplitsing terug te dringen. Een meerderheid van de gemeenteraad staat achter dat plan, bleek dinsdagavond bij de gemeenteraadsvergadering.

Een van de regels is dat er binnen een straal van dertig meter rond een kamerverhuurpand geen vergunning meer verleend mag worden voor woningsplitsing.

Hiermee moet worden voorkomen dat er te veel verhuurpanden met studenten of arbeidsmigranten in dezelfde buurt te vinden zijn. De meeste fracties kunnen zich vinden in de maatregel, omdat dit helpt bij het verminderen van de woonoverlast.

Verder gaan de partijen akkoord met het op slot zetten van meer wijken. In onder meer Woensel-West, Limbeek, Doornakkers en Bennekel-Oost mochten al geen nieuwe verhuurpanden bijkomen. Hemelrijken en de Gildebuurt komen daar nu bij.

Gemeenteraad wil dat Fontys en TU/e bouwen op campus

Toch benadrukken de partijen dat er ook snel meer gebouwd moet worden, om de problemen aan te pakken. Nu is er een tekort aan huisvesting voor met name studenten. De fracties in de gemeenteraad wijzen daarom naar Fontys en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). "Die kunnen ook hun verantwoordelijkheid nemen, en wooneenheden bouwen op de campus", zegt PvdA-raadslid Jan Hopstaken.

Wethouder Yasin Torunoglu kan dat beamen. "Ook de TU/e en Fontys kunnen op korte termijn wat doen. Ik ga kijken wat daar mogelijk is", aldus de wethouder.

"Verder kunnen de randgemeenten zorgen voor tijdelijk extra wooneenheden of regels versoepelen om meer kamerbewoning mogelijk te maken. Best, Nuenen en Veldhoven zijn hier al mee bezig."

Eerder maakten de gemeente en corporaties al afspraken over driehonderd extra tijdelijke studentenunits op een terrein bij de Berenkuil.

Verder stellen onder meer het CDA, D66, Leefbaar Eindhoven en LPF dat de gemeente beter moet toezien op mogelijk woonoverlast in de wijk.