De gemeente Eindhoven start op donderdag 21 november met de volgende fase van de herinrichting van de Vestdijk. Het gaat om het deel vanaf halverwege de Oude Stadsgracht tot en met de Dommel, de zogenoemde fase 4B.

Op deze plekken zal er dan ook verkeershinder ontstaan. Gele borden geven ter plaatse de omleidingen aan. Fase 4B start later dan gepland, omdat de vorige werkzaamheden meer tijd kostten dan verwacht.

Komende tijd zullen de wegwerkers onder meer kabels en leidingen vervangen, een fundering aanbrengen en saneringswerkzaamheden uitvoeren. Daarnaast wordt de weg opnieuw bestraat en geasfalteerd en wordt er verlichting en straatmeubilair geplaatst.

Ook vindt er een explosievenonderzoek en archeologisch onderzoek plaats. In juli is tijdens de werkzaamheden al een middeleeuwse kasteelmuur gevonden.

Binnenstad bereikbaar via Kanaaldijk-Zuid en station

De binnenstad en parkeergarage Heuvel blijven bereikbaar via Kanaaldijk-Zuid en de Kanaalstraat en vanuit het station via de Vestdijk. Vanaf eind november of begin december kan het verkeer ook weer via de Breitnerstraat, Lucas Gasselstraat, Dirk Boutslaan de stad uitrijden, laat de gemeente weten.

De Vestdijk is verder in één richting afgesloten tussen de Geldropseweg en de Bleekstraat om verkeersoverlast te voorkomen. Doorgaand fietsverkeer en voetgangers worden ter hoogte van het werkvak omgeleid.

De werkzaamheden van fase 4B moeten eind december 2019 afgerond zijn.