De gemeente Eindhoven heeft wijkcentrum De Boemerang aangesproken op de streng islamitische lessen die daar gegeven werden. Dat gebeurde op basis van signalen van potentieel problematisch gedrag.

Recentelijk is de gemeente gestart met een analyse van het onderwijsaanbod in Eindhoven. Daarbij gaat het niet alleen om islamitisch onderwijs: al het formele en informele onderwijs wordt daarin meegenomen.

Als uit die analyse signalen naar voren komen dat de democratische rechtsorde wordt ondermijnd, grijpt de gemeente in middels de zogenaamde 'driesporenaanpak': eerst wordt de dialoog gezocht, zoals bij wijkcentrum De Boemerang is gedaan, daarna volgen een confrontatie en uiteindelijk handhaving.