Staatsbosbeheer voert in verband met herstelmaatregelen meerdere onderzoeken in het natuurgebied Strabrechtse Heide uit.

Momenteel staan verschillende 'wigwams' verspreid over de heide. Deze insectenvallen zijn zwart met aan de bovenkant een doorschijnende vangpot. De insecten worden naar de vangpot gelokt omdat dit de enige lichtbron is.

De vallen worden gebruikt om te meten hoeveel levende vliegen- en muggenlarven in de bodem en vegetatie aanwezig zijn. De resultaten worden in het laboratorium vergeleken met die van andere proeflocaties.

Voor een ander onderzoek wordt onderzocht hoe een fosfortekort en verzuring van de grond opgelost kunnen worden. Fosfor zorgt voor onder meer energievoorziening en een goede wortelgroei van de plant.

Ook komt er een onderzoek waarin de ontwikkeling van de bodem en vegetatie van oude, droge heides worden vergeleken. Er is een laboratoriumexperiment met bodemkolommen opgezet waarin gekeken wordt naar de effecten van droogte op de oude heidebodems.