Tijdens de actiedag Stadstoezicht in uw wijk zijn donderdag in Gestel 39 bekeuringen uitgedeeld. In samenwerking met de politie was Stadstoezicht op zoek naar allerlei vormen van overlast.

Waar nodig traden de toezichthouders op. Ook beantwoordden ze vragen die buurtbewoners hadden. In de buurtent op de weekmarkt op het Kastelenplein gaven vrijwilligers van buurtpreventie informatie over veilig wonen en inbraakpreventie. Medewerkers van de gemeente Eindhoven vroegen naar de veiligheidsbeleving van de inwoners van Gestel.

Tijdens de actie werden bekeuringen uitgeschreven voor onder meer rijden zonder verzekering, het niet handsfree bellen, geen richting aangeven en het parkeren op locaties waar een parkeerverbod geldt. Ook werd een gestolen bromfiets aangetroffen.

Eén persoon is aangehouden voor rijden zonder rijbewijs en rijden door rood licht. Een ander kreeg een rijontzegging opgelegd voor een periode van 24 uur.

Gelijktijdig met de controles op straat werden drie horecalocaties gecontroleerd in het kader van de Drank- en Horecawet. Daarnaast is een registercontrole verricht bij vier ondernemers op correct invullen van registratie 'in- en verkoop goederen'.