Het Veldhovense college van Burgemeester en Wethouders wil dat er jaarlijks ruim 450 duizend euro extra wordt vrijgemaakt voor theater De Schalm.

Volgens cultuurwethouder Hans van de Looij is dit bedrag nodig om het voortbestaan van het theater te waarborgen. Door stijgende kosten voor onder meer het onderhoud hangt het theater een faillissement boven het hoofd.

De wethouder zegt dat theater De Schalm er alles aan heeft gedaan om de financiën op orde te krijgen. Er komen veel bezoekers, het personeelsbestand is ingeperkt en de programmering is aangepast. Toch kan het theater het oplopende tekort niet zelf opvangen.